ONE STOP CENTRE!!!

          
    Dalam usaha meningkatkan kecekapan perkhidmatan kepada pelanggan-pelanggan, BPH telah mengambil inisiatif untuk mewujudkan Pusat Perkhidmatan BPH yang telah mula beroperasi di Jalan P11j, Presint 11, Putrajaya. Inisiatif ini merupakan hasil inovasi yang dicetuskan dalam memudahkan pelanggan berurusan dengan BPH serta memudahkan akses kepada penggunaan kemudahan di bawah seliaan BPH meliputi Rumah Transit, Gelanggang, Dewan dan sebagainya


          Operasi Pusat Perkhidmatan atau One Stop Centre telah bermula pada 11 April 2011. Senarai perkhidmatan BPH yang boleh dilaksanakan di Pusat Perkhidmatan ini adalah seperti berikut :